Logo

別府大学

私立
大分県

別府大学の学べる学問

経済学系を学べる学部・学科
国際経営学部
商学を学べる学部・学科
国際経営学部
経営学を学べる学部・学科
国際経営学部
経営情報学を学べる学部・学科
国際経営学部
観光学を学べる学部・学科
国際経営学部
福祉系を学べる学部・学科
人間科学系を学べる学部・学科
コミュニケーション学を学べる学部・学科
心理学系を学べる学部・学科
史学・地理学系を学べる学部・学科
日本文学を学べる学部・学科
外国文学を学べる学部・学科
美術を学べる学部・学科
デザインを学べる学部・学科
英米語を学べる学部・学科
教育系その他を学べる学部・学科
生物学を学べる学部・学科
食物栄養科学部
生物工学系を学べる学部・学科
食物栄養科学部
農学を学べる学部・学科
食物栄養科学部
農・水産系その他を学べる学部・学科
食物栄養科学部
食物・栄養学を学べる学部・学科
食物栄養科学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)