Logo

関西学院大学

かんせいがくいんだいがく

私立
兵庫県
英検TEAPTEAP CBTIELTS

関西学院大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

関西学院大学の偏差値は50.0~67.5、共通テスト得点率は63%~93%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率69%~82%、教育は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率67%~81%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

関西学院大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:69%~82%

【学科】文化-哲学倫理学

関西学院大学 文 文化-哲学倫理学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~78%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目71% (639/900)
1月5科目74% (518/700)
1月3科目78% (468/600)
英語検定活用型74% (296/400)
併用型・英語72% (216/300)55.0

【学科】文化-美学芸術学

関西学院大学 文 文化-美学芸術学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:71%~78%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目71% (639/900)
1月5科目74% (518/700)
1月3科目78% (468/600)
英語検定活用型74% (296/400)
併用型・英語72% (216/300)60.0

【学科】文化-地理学地域文化学

関西学院大学 文 文化-地理学地域文化学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:69%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目69% (621/900)
1月5科目72% (504/700)
1月3科目76% (456/600)
英語検定活用型72% (288/400)
併用型・英語70% (210/300)57.5

【学科】文化-日本史学

関西学院大学 文 文化-日本史学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目73% (657/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目81% (486/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (225/300)55.0

【学科】文化-アジア史学

関西学院大学 文 文化-アジア史学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目74% (666/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目81% (486/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (225/300)55.0

【学科】文化-西洋史学

関西学院大学 文 文化-西洋史学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目74% (666/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目81% (486/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (225/300)55.0

【学科】総合心理科学

関西学院大学 文 総合心理科学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:70%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目70% (630/900)
1月5科目73% (511/700)
1月3科目77% (462/600)
英語検定活用型73% (292/400)
併用型・英語71% (213/300)57.5

【学科】文学-日本文学日本語学

関西学院大学 文 文学-日本文学日本語学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:75%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目75% (675/900)
1月5科目78% (546/700)
1月3科目82% (492/600)
英語検定活用型78% (312/400)
併用型・英語76% (228/300)57.5

【学科】文学-英米文学英語学

関西学院大学 文 文学-英米文学英語学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:75%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
1月7科目75% (675/900)
1月5科目78% (546/700)
1月3科目82% (492/600)
英語検定活用型78% (312/400)
併用型・英語76% (228/300)57.5

【学科】文学-フランス文学フランス語学

関西学院大学 文 文学-フランス文学フランス語学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程55.0
学部個別日程55.0
1月7科目73% (657/900)
1月5科目76% (532/700)
1月3科目80% (480/600)
英語検定活用型76% (304/400)
併用型・英語74% (222/300)57.5

【学科】文学-ドイツ文学ドイツ語学

関西学院大学 文 文学-ドイツ文学ドイツ語学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程55.0
学部個別日程55.0
1月7科目73% (657/900)
1月5科目76% (532/700)
1月3科目80% (480/600)
英語検定活用型76% (304/400)
併用型・英語74% (222/300)57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

哲学・宗教系

心理学系

史学・地理学系

教育系

その他

教育 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:67%~81%

【学科】幼児教育学

関西学院大学 教育 幼児教育学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
全学部日程理系55.0
学部個別日程57.5
1月7科目74% (666/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目81% (486/600)
英語検定活用型78% (312/400)
併用型・英語76% (190/250)55.0

【学科】初等教育学

関西学院大学 教育 初等教育学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:68%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
全学部日程理系55.0
学部個別日程57.5
1月7科目68% (612/900)
1月5科目71% (497/700)
1月3科目75% (450/600)
英語検定活用型72% (288/400)
併用型・英語70% (175/250)57.5

【学科】教育科学

関西学院大学 教育 教育科学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:67%~74%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
全学部日程理系57.5
学部個別日程57.5
1月7科目67% (603/900)
1月5科目70% (490/700)
1月3科目74% (444/600)
英語検定活用型71% (284/400)
併用型・英語69% (173/250)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

神 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~78%

関西学院大学 神 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~78%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程55.0
学部個別日程55.0
1月7科目72% (648/900)
1月5科目75% (525/700)
1月3科目78% (507/650)
英語検定活用型75% (300/400)
併用型・英語71% (178/250)57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

哲学・宗教系

社会 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%~80%

【学科】社会

関西学院大学 社会 社会 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目74% (666/900)
1月5科目76% (418/550)
1月3科目80% (520/650)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語73% (146/200)57.5
併用型・数学73% (146/200)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会学系

人間福祉 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~80%

【学科】社会福祉

関西学院大学 人間福祉 社会福祉 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程55.0
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目73% (657/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目80% (480/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (188/250)55.0

【学科】社会起業

関西学院大学 人間福祉 社会起業 偏差値:57.5 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目73% (657/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目80% (480/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (188/250)57.5

【学科】人間科学

関西学院大学 人間福祉 人間科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目73% (657/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目80% (480/600)
英語検定活用型77% (308/400)
併用型・英語75% (188/250)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

その他

体育・健康科学系

国際 偏差値:60.0~67.5 共通テスト得点率:79%~93%

【学科】国際

関西学院大学 国際 国際 偏差値:60.0~67.5 共通テスト得点率:79%~93%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部3科目62.5
全学部1科目67.5
学部個別日程62.5
英数日程60.0
1月7科目79% (711/900)
1月5科目83% (623/750)
1月3科目87% (566/650)
英語検定活用型83% (332/400)
併用型・英語82% (205/250)65.0
併用型・英重視93% (93/100)67.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:68%~81%

【学科】法律

関西学院大学 法 法律 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:68%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目68% (612/900)
1月5科目71% (497/700)
1月3科目75% (450/600)
英語検定活用型72% (288/400)
併用型・英語71% (178/250)57.5
併用型・数学71% (178/250)60.0

【学科】政治

関西学院大学 法 政治 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:74%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目74% (666/900)
1月5科目77% (539/700)
1月3科目81% (486/600)
英語検定活用型78% (312/400)
併用型・英語77% (193/250)57.5
併用型・数学77% (193/250)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

総合政策 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~74%

関西学院大学 総合政策 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~74%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
全学部日程理系57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目69% (621/900)
1月5科目72% (504/700)
1月3科目英国74% (370/500)
1月3科目英数73% (365/500)
英語検定活用型72% (288/400)
併用型・英語69% (173/250)55.0
併用型・数学69% (207/300)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

理系

土木・建築学系

その他

経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:69%~76%

関西学院大学 経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:69%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
全学部日程理系57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目69% (621/900)
1月5科目74% (518/700)
1月3科目76% (456/600)
英語検定活用型73% (292/400)
併用型・英語71% (178/250)57.5
併用型・数学73% (183/250)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

商 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~82%

関西学院大学 商 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
学部個別日程57.5
英数日程57.5
1月7科目75% (675/900)
1月5科目79% (593/750)
1月3科目82% (533/650)
英語検定活用型79% (316/400)
併用型・英語77% (193/250)57.5
併用型・数学78% (195/250)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

商・経営学系

理 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:63%~72%

【学科】数理科学

関西学院大学 理 数理科学 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:64%~72%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程52.5
1月7科目68% (544/800)
1月5科目理270% (490/700)
1月5科目理172% (504/700)
英語検定活用型65% (390/600)
併用型・数学64% (128/200)55.0

【学科】物理・宇宙

関西学院大学 理 物理・宇宙 偏差値:52.5 共通テスト得点率:64%~72%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程52.5
1月7科目68% (544/800)
1月5科目理270% (490/700)
1月5科目理172% (504/700)
英語検定活用型65% (390/600)
併用型・数学64% (128/200)52.5

【学科】化学

関西学院大学 理 化学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:63%~71%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程52.5
1月7科目67% (536/800)
1月5科目理269% (483/700)
1月5科目理171% (497/700)
英語検定活用型64% (384/600)
併用型・数学63% (126/200)50.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

工 偏差値:50.0~57.5 共通テスト得点率:66%~79%

【学科】物質工学

関西学院大学 工 物質工学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:66%~74%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程52.5
1月7科目72% (576/800)
1月5科目理274% (370/500)
1月5科目理166% (462/700)
英語検定活用型68% (204/300)
併用型・数学67% (134/200)50.0

【学科】電気電子応用工学

関西学院大学 工 電気電子応用工学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:68%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合55.0
全学部数理重視55.0
英数日程55.0
1月7科目74% (592/800)
1月5科目理276% (380/500)
1月5科目理168% (476/700)
英語検定活用型70% (210/300)
併用型・数学69% (138/200)55.0

【学科】情報工学

関西学院大学 工 情報工学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:70%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合57.5
全学部数理重視57.5
英数日程57.5
1月7科目75% (600/800)
1月5科目理277% (385/500)
1月5科目理179% (553/700)
英語検定活用型71% (213/300)
併用型・数学70% (140/200)57.5

【学科】知能・機械工学

関西学院大学 工 知能・機械工学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:70%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合55.0
全学部数理重視55.0
英数日程55.0
1月7科目75% (600/800)
1月5科目理277% (385/500)
1月5科目理179% (553/700)
英語検定活用型71% (213/300)
併用型・数学70% (140/200)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

生命環境 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:63%~77%

【学科】生物科学

関西学院大学 生命環境 生物科学 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:63%~71%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程55.0
1月7科目67% (536/800)
1月5科目理269% (345/500)
1月5科目理171% (497/700)
英語検定活用型65% (260/400)
併用型・数学63% (126/200)50.0

【学科】生命-生命医科学

関西学院大学 生命環境 生命-生命医科学 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:69%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合55.0
全学部数理重視55.0
英数日程55.0
1月7科目73% (584/800)
1月5科目理275% (375/500)
1月5科目理177% (539/700)
英語検定活用型71% (284/400)
併用型・数学69% (138/200)52.5

【学科】生命-発生再生医科学

関西学院大学 生命環境 生命-発生再生医科学 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:63%~71%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程55.0
1月7科目67% (536/800)
1月5科目理269% (345/500)
1月5科目理171% (497/700)
英語検定活用型65% (260/400)
併用型・数学63% (126/200)52.5

【学科】生命-医工学

関西学院大学 生命環境 生命-医工学 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:67%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合55.0
全学部数理重視55.0
英数日程55.0
1月7科目71% (568/800)
1月5科目理273% (365/500)
1月5科目理175% (525/700)
英語検定活用型69% (276/400)
併用型・数学67% (134/200)52.5

【学科】環境応用化学

関西学院大学 生命環境 環境応用化学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:64%~72%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合52.5
全学部数理重視52.5
英数日程52.5
1月7科目68% (544/800)
1月5科目理270% (350/500)
1月5科目理172% (504/700)
英語検定活用型66% (264/400)
併用型・数学64% (128/200)50.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

土木・建築学系

生物工学系

建築 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:67%~75%

【学科】建築

関西学院大学 建築 建築 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:67%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部総合55.0
全学部数理重視55.0
英数日程55.0
1月7科目71% (568/800)
1月5科目理273% (438/600)
1月5科目理175% (525/700)
英語検定活用型69% (207/300)
併用型・数学67% (134/200)52.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

土木・建築学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。

同一都道府県(兵庫県)の大学

兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県