Logo

関西大学

かんさいだいがく

私立
大阪府
英検TEAPTEAP CBTIELTS

関西大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

関西大学の偏差値は50.0~65.0、共通テスト得点率は55%~84%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率70%~77%、外国語は偏差値60.0~65.0、共通テスト得点率79%~80%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

関西大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:70%~77%

【学科】総合人文

関西大学 文 総合人文 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:70%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
全学英語外部60.0
全学3教科同一57.5
前期2科目77% (154/200)
前期3科目76% (608/800)
前期4科目72% (432/600)
前期6科目70% (560/800)
併①2/473% (219/300)57.5
併②2/5-775% (300/400)57.5

【学科】総合-初等教育学

関西大学 文 総合-初等教育学 偏差値:55.0

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

その他

体育・健康科学系

外国語 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:79%~80%

【学科】外国語

関西大学 外国語 外国語 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:79%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科60.0
全学2教科62.5
前期79% (395/500)
併用3科目80% (240/300)65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~84%

【学科】社会学

関西大学 社会 社会学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:77%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5
前期77% (462/600)
併用1科目81% (162/200)57.5
併用2科目80% (200/250)57.5

【学科】心理学

関西大学 社会 心理学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:79%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5
前期79% (474/600)
併用1科目84% (168/200)57.5
併用2科目82% (205/250)57.5

【学科】メディア

関西大学 社会 メディア 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5
前期74% (444/600)
併用1科目79% (158/200)57.5
併用2科目77% (193/250)57.5

【学科】社会システムデザイン

関西大学 社会 社会システムデザイン 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0
全学3教科同一57.5
前期71% (426/600)
併用1科目76% (152/200)57.5
併用2科目75% (188/250)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会安全 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:55%~60%

【学科】安全マネジメント

関西大学 社会安全 安全マネジメント 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:55%~60%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科52.5
全学英語外部55.0
全学2教科英数55.0
全学数学重視55.0
前期3科目60% (180/300)
前期6科目57% (456/800)
併用3科目55% (165/300)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

心理学系

情報学系

商・経営学系

経済学系

理系

その他工学系

法 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:65%~76%

【学科】法学政治

関西大学 法 法学政治 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:65%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0
前期3科目65% (195/300)
前期4科目76% (608/800)
前期6科目74% (592/800)
併用2科目小論65% (195/300)
併用2科目英語67% (134/200)57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

政策創造 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:66%~76%

【学科】政策

関西大学 政策創造 政策 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:68%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0
前期3科目76% (608/800)
前期4科目72% (432/600)
前期6科目68% (544/800)
併用2科目75% (300/400)55.0

【学科】国際アジア

関西大学 政策創造 国際アジア 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:66%~74%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0
前期3科目74% (592/800)
前期4科目70% (420/600)
前期6科目66% (528/800)
併用2科目73% (292/400)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

商・経営学系

国際関係学系

経済学系

経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%~80%

【学科】経済

関西大学 経済 経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
全学英語外部57.5
全学3教科同一57.5
前期3科目80% (640/800)
前期4科目75% (450/600)
前期6科目73% (584/800)
併用2科目78% (234/300)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

商 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~82%

【学科】商

関西大学 商 商 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科57.5
前期82% (492/600)
併用2科目80% (240/300)57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

環境都市工 偏差値:50.0~57.5 共通テスト得点率:67%~71%

【学科】建築

関西大学 環境都市工 建築 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:68%~71%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目57.5
全学理2科目55.0
全学理科設問57.5
全学理科重視57.5
前期70% (420/600)
併用語学力重視69% (345/500)55.0
併用総合力重視71% (426/600)55.0
併用数・理重視68% (204/300)55.0

【学科】都市システム工

関西大学 環境都市工 都市システム工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:67%~70%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期70% (420/600)
併用語学力重視68% (340/500)55.0
併用総合力重視70% (420/600)52.5
併用数・理重視67% (201/300)55.0

【学科】エネルギー環境・化学工

関西大学 環境都市工 エネルギー環境・化学工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:68%~70%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期69% (414/600)
併用語学力重視68% (340/500)52.5
併用総合力重視70% (420/600)52.5
併用数・理重視68% (204/300)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

資源・エネルギー系

化学生命工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:62%~67%

【学科】化学・物質工

関西大学 化学生命工 化学・物質工 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:62%~64%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目50.0
全学理2科目50.0
全学理科設問50.0
全学理科重視50.0
前期64% (448/700)
併用語学力重視62% (310/500)52.5
併用総合力重視64% (384/600)52.5
併用数・理重視62% (186/300)52.5

【学科】生命・生物工

関西大学 化学生命工 生命・生物工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:65%~67%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期66% (462/700)
併用語学力重視65% (325/500)55.0
併用総合力重視67% (402/600)52.5
併用数・理重視65% (195/300)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

理学系

生物工学系

材料工学系

応用化学系

システム理工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:65%~74%

【学科】数学

関西大学 システム理工 数学 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:69%~73%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期73% (511/700)
併用語学力重視71% (284/400)55.0
併用総合力重視73% (292/400)52.5
併用数・理重視69% (207/300)55.0

【学科】物理・応用物理

関西大学 システム理工 物理・応用物理 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:68%~73%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期70% (490/700)
併用語学力重視71% (355/500)52.5
併用総合力重視73% (438/600)52.5
併用数・理重視68% (204/300)52.5

【学科】機械工

関西大学 システム理工 機械工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:65%~69%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5
前期68% (476/700)
併用語学力重視67% (335/500)55.0
併用総合力重視69% (414/600)55.0
併用数・理重視65% (195/300)55.0

【学科】電気電子情報工

関西大学 システム理工 電気電子情報工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:68%~74%

日程方式共テ得点率偏差値
全学理1科目55.0
全学理2科目52.5
全学理科設問55.0
全学理科重視55.0
前期73% (511/700)
併用語学力重視72% (360/500)55.0
併用総合力重視74% (444/600)55.0
併用数・理重視68% (204/300)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

電気・電子・情報工学系

機械工学系

応用物理学系

人間健康 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:74%~83%

【学科】人間健康

関西大学 人間健康 人間健康 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:74%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科52.5
全学英語外部55.0
全学3教科同一52.5
前期3科目78% (624/800)
前期4科目74% (444/600)
併用1科目83% (166/200)55.0
併用2科目国語81% (162/200)55.0
併用2科目英語82% (164/200)55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

福祉系

人間科学系

その他

体育・健康科学系

総合情報 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~76%

【学科】総合情報

関西大学 総合情報 総合情報 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0
全学2教科57.5
全学2教科英数57.5
学部独自英数57.5
前期総合型69% (345/500)
前期文系型70% (350/500)
前期理系型70% (350/500)
併用2科目英語76% (228/300)57.5
併用2科目英数74% (222/300)57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

情報学系

商・経営学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。

同一都道府県(大阪府)の大学

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府