Logo

大阪大学

おおさかだいがく

国立
大阪府

大阪大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
法学部
政治学を学べる学部・学科
法・政治学系その他を学べる学部・学科
経済学系を学べる学部・学科
経営学を学べる学部・学科
社会学を学べる学部・学科
人間科学部
社会学系その他を学べる学部・学科
人間科学部
人間科学系を学べる学部・学科
人間科学部
心理学系を学べる学部・学科
人間科学部
哲学を学べる学部・学科
文学部
史学・地理学系を学べる学部・学科
文学部
文化学系を学べる学部・学科
文学部
日本文学を学べる学部・学科
文学部
外国文学を学べる学部・学科
文学部
文学系その他を学べる学部・学科
文学部
美術を学べる学部・学科
文学部
音楽を学べる学部・学科
文学部
日本語を学べる学部・学科
英米語を学べる学部・学科
フランス語を学べる学部・学科
ドイツ語を学べる学部・学科
スペイン語を学べる学部・学科
中国語を学べる学部・学科
国際関係学を学べる学部・学科
国際文化学を学べる学部・学科
国際関係学系その他を学べる学部・学科
教育学を学べる学部・学科
人間科学部
数学を学べる学部・学科
理学部
物理学を学べる学部・学科
理学部
化学を学べる学部・学科
理学部
機械工学系を学べる学部・学科
電気・電子・通信工学を学べる学部・学科
情報工学を学べる学部・学科
応用物理学系を学べる学部・学科
土木工学を学べる学部・学科
建築学を学べる学部・学科
環境工学を学べる学部・学科
応用化学系を学べる学部・学科
材料工学系を学べる学部・学科
生物工学系を学べる学部・学科
資源・エネルギー系を学べる学部・学科
その他工学系を学べる学部・学科
医学を学べる学部・学科
医学部
歯学を学べる学部・学科
歯学部
薬学を学べる学部・学科
薬学部
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(大阪府)の大学

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府