Logo

立命館大学

りつめいかんだいがく

私立
京都府 | 大阪府 | 滋賀県

立命館大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

立命館大学の偏差値は50.0~65.0、共通テスト得点率は74%~91%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率75%~85%、総合心理は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率81%~88%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

立命館大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:75%~85%

【学科】人間研究

立命館大学 文 人間研究 偏差値:57.5 共通テスト得点率:76%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型76% (684/900)
5教科型80% (560/700)
3教科型82% (492/600)
併用3教科型80% (104/130)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】日本文学研究

立命館大学 文 日本文学研究 偏差値:57.5 共通テスト得点率:77%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (693/900)
5教科型81% (567/700)
3教科型83% (498/600)
併用3教科型83% (108/130)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】日本史研究

立命館大学 文 日本史研究 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:79%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型79% (711/900)
5教科型82% (574/700)
3教科型84% (504/600)
併用3教科型85% (111/130)60.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】東アジア研究

立命館大学 文 東アジア研究 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (675/900)
5教科型78% (546/700)
3教科型80% (480/600)
併用3教科型81% (105/130)60.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】国際文化

立命館大学 文 国際文化 偏差値:57.5 共通テスト得点率:76%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型76% (684/900)
5教科型80% (560/700)
3教科型82% (492/600)
併用3教科型83% (108/130)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】地域研究

立命館大学 文 地域研究 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:77%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (693/900)
5教科型80% (560/700)
3教科型82% (492/600)
併用3教科型83% (108/130)55.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】国際コミュニケーション

立命館大学 文 国際コミュニケーション 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型83% (581/700)
3教科型85% (510/600)
併用3教科型85% (111/130)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】言語コミュニケーション

立命館大学 文 言語コミュニケーション 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:80%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型82% (574/700)
3教科型84% (504/600)
併用3教科型84% (109/130)55.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

理系

その他

総合心理 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:81%~88%

【学科】総合心理

立命館大学 総合心理 総合心理 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:81%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型81% (729/900)
5教科型85% (595/700)
併用3教科型88% (88/100)60.0
全学統一文系57.5
学部個別文系57.5
学部個別理科155.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

心理学系

産業社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~87%

【学科】現代社会

立命館大学 産業社会 現代社会 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型74% (666/900)
5教科型78% (546/700)
3教科型81% (486/600)
併用3教科型86% (86/100)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】メディア社会

立命館大学 産業社会 メディア社会 偏差値:57.5 共通テスト得点率:75%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (675/900)
5教科型79% (553/700)
3教科型81% (486/600)
併用3教科型87% (87/100)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】スポーツ社会

立命館大学 産業社会 スポーツ社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:75%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (675/900)
5教科型77% (539/700)
3教科型81% (486/600)
併用3教科型86% (86/100)57.5
全学統一文系55.0
学部個別配点55.0

【学科】子ども社会

立命館大学 産業社会 子ども社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型74% (666/900)
5教科型77% (539/700)
3教科型81% (486/600)
併用3教科型86% (86/100)55.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】人間福祉

立命館大学 産業社会 人間福祉 偏差値:55.0 共通テスト得点率:75%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (675/900)
5教科型78% (546/700)
3教科型80% (480/600)
併用3教科型84% (84/100)55.0
全学統一文系55.0
学部個別配点55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

国際関係 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:83%~91%

【学科】国際関係学

立命館大学 国際関係 国際関係学 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:83%~91%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型83% (747/900)
5教科型86% (602/700)
3教科型91% (546/600)
併用3教科型90% (90/100)60.0
全学統一文系60.0
学部個別配点60.0
IR方式65.0

【学科】グローバル・スタディーズ

立命館大学 国際関係 グローバル・スタディーズ 偏差値:65.0

日程方式共テ得点率偏差値
IR方式65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法 偏差値:57.5 共通テスト得点率:81%~87%

【学科】法

立命館大学 法 法 偏差値:57.5 共通テスト得点率:81%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型81% (729/900)
5教科型83% (581/700)
3教科型87% (522/600)
併用3教科型87% (174/200)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

政策科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~85%

【学科】政策科学

立命館大学 政策科学 政策科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型74% (666/900)
5教科型75% (525/700)
3教科型79% (474/600)
併用3教科型85% (85/100)55.0
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~80%

【学科】経済

立命館大学 経済 経済 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型76% (684/900)
5教科型77% (770/1000)
3教科型80% (480/600)
併用5教科型74% (148/200)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】国際

立命館大学 経済 国際 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%

日程方式共テ得点率偏差値
併用5教科型74% (148/200)57.5
全学統一文系57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

経営 偏差値:57.5 共通テスト得点率:77%~90%

【学科】国際経営

立命館大学 経営 国際経営 偏差値:57.5 共通テスト得点率:77%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (693/900)
5教科型81% (567/700)
併用3教科型87% (87/100)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

【学科】経営

立命館大学 経営 経営 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~90%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型82% (574/700)
3教科型90% (540/600)
併用3教科型89% (89/100)57.5
全学統一文系57.5
学部個別配点57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

語学系

食マネジメント 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:75%~82%

【学科】食マネジメント

立命館大学 食マネジメント 食マネジメント 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:75%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (675/900)
5教科型77% (539/700)
3教科型81% (486/600)
併用3教科型82% (82/100)55.0
全学統一文系55.0
学部個別配点55.0
理系3教科57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

文化学系

商・経営学系

経済学系

その他

生活科学系

情報理工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:78%~86%

【学科】情報理工

立命館大学 情報理工 情報理工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:78%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型78% (702/900)
5教科型80% (640/800)
3教科型83% (498/600)
併用情報理工型86% (86/100)52.5
全学統一理系55.0
学部個別理科155.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

理工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:75%~82%

【学科】数理-数学

立命館大学 理工 数理-数学 偏差値:52.5 共通テスト得点率:75%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (600/800)
5教科型76% (532/700)
3教科型77% (385/500)
併用数学重視型77% (154/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】数理-データサイエンス

立命館大学 理工 数理-データサイエンス 偏差値:52.5 共通テスト得点率:77%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (616/800)
5教科型78% (546/700)
3教科型80% (400/500)
併用数学重視型79% (158/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】物理科学

立命館大学 理工 物理科学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:77%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (616/800)
5教科型78% (546/700)
3教科型79% (395/500)
併用数学重視型79% (158/200)50.0
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】電気電子工

立命館大学 理工 電気電子工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:77%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (616/800)
5教科型78% (546/700)
3教科型79% (395/500)
併用数学重視型79% (158/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】電子情報工

立命館大学 理工 電子情報工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:77%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (616/800)
5教科型77% (539/700)
3教科型78% (390/500)
併用数学重視型79% (158/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】機械工

立命館大学 理工 機械工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:77%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型77% (616/800)
5教科型78% (546/700)
3教科型81% (405/500)
併用数学重視型82% (164/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】ロボティクス

立命館大学 理工 ロボティクス 偏差値:52.5 共通テスト得点率:76%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型76% (608/800)
5教科型78% (546/700)
3教科型80% (400/500)
併用数学重視型79% (158/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】環境都市工

立命館大学 理工 環境都市工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:75%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型75% (600/800)
5教科型76% (532/700)
3教科型78% (390/500)
併用数学重視型79% (158/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】建築都市デザイン

立命館大学 理工 建築都市デザイン 偏差値:55.0 共通テスト得点率:78%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型78% (624/800)
5教科型81% (567/700)
3教科型82% (410/500)
併用数学重視型82% (164/200)55.0
全学統一理系55.0
学部個別理科155.0
学部個別理科255.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

理系

生命科学 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:80%~84%

【学科】応用化学

立命館大学 生命科学 応用化学 偏差値:52.5 共通テスト得点率:80%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型83% (664/800)
3教科型84% (420/500)
併用数学重視型82% (164/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】生物工

立命館大学 生命科学 生物工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:80%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型82% (656/800)
3教科型83% (415/500)
併用数学重視型81% (162/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】生命情報

立命館大学 生命科学 生命情報 偏差値:52.5 共通テスト得点率:80%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型82% (656/800)
3教科型83% (415/500)
併用数学重視型81% (162/200)52.5
全学統一理系52.5
学部個別理科152.5
学部個別理科252.5

【学科】生命医科学

立命館大学 生命科学 生命医科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:80%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型80% (720/900)
5教科型82% (656/800)
3教科型84% (420/500)
併用数学重視型83% (166/200)55.0
全学統一理系55.0
学部個別理科155.0
学部個別理科255.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

電気・電子・情報工学系

生物工学系

資源・エネルギー系

応用化学系

医療・保健衛生系

薬 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:81%~88%

【学科】薬

立命館大学 薬 薬 偏差値:57.5 共通テスト得点率:85%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型85% (765/900)
3教科型88% (440/500)
全学統一理系57.5
学部個別理科157.5
学部個別理科257.5
薬学方式57.5

【学科】創薬科学

立命館大学 薬 創薬科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:81%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型81% (729/900)
3教科型82% (410/500)
全学統一理系55.0
学部個別理科155.0
学部個別理科255.0
薬学方式55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

生物工学系

応用化学系

医療・保健衛生系

映像 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:82%~86%

【学科】映像

立命館大学 映像 映像 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:82%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
5教科型82% (492/600)
3教科型85% (510/600)
併用3教科型86% (86/100)55.0
全学統一文系57.5
学部個別文系57.5
学部個別理科155.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

その他

スポーツ健康科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:74%~87%

【学科】スポーツ健康科学

立命館大学 スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:74%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
7科目型74% (666/900)
5教科型77% (539/700)
併用3教科型87% (87/100)55.0
全学統一文系55.0
学部個別配点55.0
理系3教科55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

商・経営学系

経済学系

その他

体育・健康科学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年9月29日時点のものです(2021年第2回全統記述模試時点予想データ)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。