Logo

同志社女子大学

どうししゃじょしだいがく

私立
京都府

同志社女子大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
現代社会学部
経営学を学べる学部・学科
現代社会学部
情報学系を学べる学部・学科
社会学を学べる学部・学科
学芸学部
観光学を学べる学部・学科
現代社会学部
社会学系その他を学べる学部・学科
福祉系を学べる学部・学科
生活科学部
コミュニケーション学を学べる学部・学科
表象文化学部
心理学系を学べる学部・学科
現代社会学部
文化学系を学べる学部・学科
日本文学を学べる学部・学科
表象文化学部
外国文学を学べる学部・学科
表象文化学部
デザインを学べる学部・学科
音楽を学べる学部・学科
学芸学部
芸術系その他を学べる学部・学科
日本語を学べる学部・学科
表象文化学部
英米語を学べる学部・学科
学芸学部
表象文化学部
国際関係学を学べる学部・学科
学芸学部
現代社会学部
国際文化学を学べる学部・学科
学芸学部
表象文化学部
国際関係学系その他を学べる学部・学科
学芸学部
教育学を学べる学部・学科
現代社会学部
初等教育を学べる学部・学科
現代社会学部
幼児教育を学べる学部・学科
現代社会学部
保育を学べる学部・学科
現代社会学部
情報工学を学べる学部・学科
薬学を学べる学部・学科
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
看護学部
家政・生活科学を学べる学部・学科
生活科学部
被服学を学べる学部・学科
生活科学部
食物・栄養学を学べる学部・学科
生活科学部
住居学を学べる学部・学科
生活科学部
児童学を学べる学部・学科
現代社会学部
生活科学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)