Logo

種智院大学

しゅちいんだいがく

私立
京都府

種智院大学の資格

社会福祉士
取得を目指せる学部・学科
人文学部
精神保健福祉士
取得を目指せる学部・学科
人文学部
社会福祉主事
取得を目指せる学部・学科
障がい者スポーツ指導員
取得を目指せる学部・学科
人文学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)