Logo

静岡大学

しずおかだいがく

国立
静岡県

静岡大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
経済学系を学べる学部・学科
情報学系を学べる学部・学科
社会学を学べる学部・学科
人文社会科学部
環境学を学べる学部・学科
地域創造学環
心理学系を学べる学部・学科
情報学部
日本語を学べる学部・学科
人文社会科学部
教育学を学べる学部・学科
数学を学べる学部・学科
物理学を学べる学部・学科
理学部
生物学を学べる学部・学科
化学を学べる学部・学科
地学・地球科学を学べる学部・学科
理学系その他を学べる学部・学科
機械工学系を学べる学部・学科
電気・電子・通信工学を学べる学部・学科
情報工学を学べる学部・学科
情報学部
電気・電子・情報工学系その他を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)