Logo

静岡大学

しずおかだいがく

国立
静岡県

静岡大学の学部・学科

人文社会科学部
社会学科
定員
60
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
言語文化学科
定員
70
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
法学科(昼間コース)
定員
85
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
経済学科(昼間コース)
定員
145
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
法学科(夜間主コース)
定員
30
学費(初年度納入金)
408,900円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
経済学科(夜間主コース)
定員
30
学費(初年度納入金)
408,900円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
教育学部
学校教育教員養成課程
定員
300
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
情報学部
情報科学科
定員
100
学費(初年度納入金)
817,800円
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
行動情報学科
定員
70
学費(初年度納入金)
817,800円
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
情報社会学科
定員
70
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
理学部
数学科
定員
35
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
物理学科
定員
45
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
化学科
定員
45
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
生物科学科
定員
45
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
地球科学科
定員
45
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
創造理学コース
定員
20
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
工学部
機械工学科
定員
165
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
電気電子工学科
定員
110
学費(初年度納入金)
817,800円
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
電子物質科学科
定員
110
学費(初年度納入金)
817,800円
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
化学バイオ工学科
定員
110
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
数理システム工学科
定員
50
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
浜松キャンパス
静岡県浜松市中区城北3-5-1
JR「浜松駅」北口バスターミナル15・16番のりばよりバス(全路線)乗車約20分、「静岡大学」下車
農学部
生物資源科学科
定員
110
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
応用生命科学科
定員
70
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
地域創造学環
-
定員
50
学費(初年度納入金)
817,800円
学べる学問
キャンパス所在地
静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区大谷836
JR「静岡駅」北口・しずてつジャストラインバス8B乗り場から、美和大谷線「静岡大学行き」「東大谷(静岡大学経由)行き」「ぶじのくに地球環境史ミュージアム(静岡大学経由)行き」乗車約25分、「静岡大学」または「静大片山」で下車
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)