Logo

岐阜聖徳学園大学

ぎふしょうとくがくえんだいがく

私立
岐阜県

岐阜聖徳学園大学の学べる学問

経済学系を学べる学部・学科
経済情報学部
情報学系を学べる学部・学科
経済情報学部
コミュニケーション学を学べる学部・学科
外国語学部
日本語を学べる学部・学科
外国語学部
英米語を学べる学部・学科
外国語学部
中国語を学べる学部・学科
外国語学部
国際関係学を学べる学部・学科
外国語学部
教育学を学べる学部・学科
教育学部
初等教育を学べる学部・学科
教育学部
幼児教育を学べる学部・学科
教育学部
保育を学べる学部・学科
教育学部
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
看護学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)