Logo

金沢星稜大学

私立
石川県

金沢星稜大学の学べる学問

政治学を学べる学部・学科
経済学部
経済学系を学べる学部・学科
経済学部
商学を学べる学部・学科
経済学部
経営学を学べる学部・学科
経済学部
経営情報学を学べる学部・学科
経済学部
商・経営学系その他を学べる学部・学科
経済学部
社会学を学べる学部・学科
経済学部
人間科学系を学べる学部・学科
コミュニケーション学を学べる学部・学科
経済学部
国際関係学を学べる学部・学科
経済学部
国際文化学を学べる学部・学科
人文学部
教育学を学べる学部・学科
中等教育を学べる学部・学科
人間科学部
初等教育を学べる学部・学科
人間科学部
幼児教育を学べる学部・学科
人間科学部
体育・健康科学系を学べる学部・学科
人間科学部
児童学を学べる学部・学科
人間科学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)