Logo

新潟医療福祉大学

にいがたいりょうふくしだいがく

私立
新潟県

新潟医療福祉大学の学べる学問

商学を学べる学部・学科
経営学を学べる学部・学科
医療経営管理学部
経営情報学を学べる学部・学科
医療経営管理学部
情報学系を学べる学部・学科
医療経営管理学部
社会学を学べる学部・学科
社会福祉学部
福祉系を学べる学部・学科
社会福祉学部
心理学系を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
社会福祉学部
中等教育を学べる学部・学科
看護学部
初等教育を学べる学部・学科
看護学部
教育系その他を学べる学部・学科
健康科学部
看護学部
機械工学系を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
材料工学系を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
デザイン工学系を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
医学を学べる学部・学科
医療技術学部
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
体育・健康科学系を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
家政・生活科学を学べる学部・学科
健康科学部
社会福祉学部
食物・栄養学を学べる学部・学科
健康科学部
児童学を学べる学部・学科
リハビリテーション学部
社会福祉学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)