Logo

武蔵野大学

むさしのだいがく

私立
東京都
英検TEAPTEAP CBTIELTS

武蔵野大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
法学部
政治学を学べる学部・学科
法学部
法・政治学系その他を学べる学部・学科
経済学系を学べる学部・学科
アントレプレナーシップ学部
経済学部
商学を学べる学部・学科
経営学を学べる学部・学科
アントレプレナーシップ学部
経済学部
商・経営学系その他を学べる学部・学科
経済学部
情報学系を学べる学部・学科
データサイエンス学部
社会学を学べる学部・学科
観光学を学べる学部・学科
社会学系その他を学べる学部・学科
経営学部
人間科学部
福祉系を学べる学部・学科
人間科学部
人間科学系を学べる学部・学科
人間科学部
心理学系を学べる学部・学科
哲学・宗教学系その他を学べる学部・学科
人間科学部
文化学系を学べる学部・学科
日本文学を学べる学部・学科
文学系その他を学べる学部・学科
芸術系その他を学べる学部・学科
日本語を学べる学部・学科
国際関係学を学べる学部・学科
国際文化学を学べる学部・学科
国際関係学系その他を学べる学部・学科
教育学を学べる学部・学科
中等教育を学べる学部・学科
初等教育を学べる学部・学科
教育学部
幼児教育を学べる学部・学科
教育学部
保育を学べる学部・学科
教育学部
数学を学べる学部・学科
物理学を学べる学部・学科
応用物理学系を学べる学部・学科
建築学を学べる学部・学科
環境工学を学べる学部・学科
デザイン工学系を学べる学部・学科
薬学を学べる学部・学科
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
看護学部
医療・保健衛生系その他を学べる学部・学科
看護学部
児童学を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(東京都)の大学

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都