Logo

帝京大学

ていきょうだいがく

私立
東京都 | 栃木県 | 福岡県

帝京大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
法学部
政治学を学べる学部・学科
経済学系を学べる学部・学科
商学を学べる学部・学科
経営学を学べる学部・学科
経営情報学を学べる学部・学科
経済学部
情報学系を学べる学部・学科
社会学を学べる学部・学科
文学部
観光学を学べる学部・学科
経済学部
心理学系を学べる学部・学科
文学部
史学・地理学系を学べる学部・学科
文学部
文化学系を学べる学部・学科
日本文学を学べる学部・学科
日本語を学べる学部・学科
国際関係学を学べる学部・学科
法学部
外国語学部
国際関係学系その他を学べる学部・学科
経済学部
外国語学部
初等教育を学べる学部・学科
幼児教育を学べる学部・学科
教育系その他を学べる学部・学科
教育学部
物理学を学べる学部・学科
生物学を学べる学部・学科
化学を学べる学部・学科
機械工学系を学べる学部・学科
電気・電子・通信工学を学べる学部・学科
情報工学を学べる学部・学科
材料工学系を学べる学部・学科
その他工学系を学べる学部・学科
医学を学べる学部・学科
医学部
薬学を学べる学部・学科
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
医療技術学部
福岡医療技術学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(東京都)の大学

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都