Logo

専修大学

せんしゅうだいがく

私立
東京都 | 神奈川県

専修大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
法学部
政治学を学べる学部・学科
法学部
経済学系を学べる学部・学科
商学を学べる学部・学科
経営学を学べる学部・学科
経営学部
経営情報学を学べる学部・学科
ネットワーク情報学部
商・経営学系その他を学べる学部・学科
情報学系を学べる学部・学科
ネットワーク情報学部
社会学を学べる学部・学科
環境学を学べる学部・学科
コミュニケーション学を学べる学部・学科
心理学系を学べる学部・学科
人間科学部
哲学を学べる学部・学科
文学部
史学・地理学系を学べる学部・学科
文化学系を学べる学部・学科
日本文学を学べる学部・学科
外国文学を学べる学部・学科
日本語を学べる学部・学科
国際コミュニケーション学部
英米語を学べる学部・学科
国際関係学を学べる学部・学科
経済学部
国際コミュニケーション学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(東京都)の大学

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都