Logo

青山学院大学

あおやまがくいんだいがく

私立
東京都 | 神奈川県
英検TEAPTEAP CBTIELTS

青山学院大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

青山学院大学の偏差値は52.5~65.0、共通テスト得点率は68%~92%です。 学部別では、文は偏差値57.5~65.0、共通テスト得点率74%~92%、教育人間科学は偏差値62.5、共通テスト得点率78%~84%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

青山学院大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:57.5~65.0 共通テスト得点率:74%~92%

【学科】英米文

青山学院大学 文 英米文 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:75%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部B方式65.0
個別学部C方式62.5
全学部日程62.5
共テ利用84% (336/400)
個別学部A方式75% (225/300)60.0

【学科】フランス文

青山学院大学 文 フランス文 偏差値:57.5 共通テスト得点率:84%~92%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
共テ利用84% (420/500)
個別学部A方式87% (261/300)
個別学部B方式92% (184/200)

【学科】日本文

青山学院大学 文 日本文 偏差値:62.5 共通テスト得点率:79%~89%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用83% (498/600)
個別学部A方式79% (158/200)62.5
個別学部B方式89% (89/100)62.5

【学科】史

青山学院大学 文 史 偏差値:65.0 共通テスト得点率:79%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程65.0
共テ利用84% (504/600)
個別学部日程79% (237/300)65.0

【学科】比較芸術

青山学院大学 文 比較芸術 偏差値:65.0 共通テスト得点率:74%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程65.0
共テ利用87% (522/600)
個別学部日程74% (222/300)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

その他

教育人間科学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:78%~84%

【学科】教育

青山学院大学 教育人間科学 教育 偏差値:62.5 共通テスト得点率:79%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用82% (410/500)
個別学部日程79% (158/200)

【学科】心理

青山学院大学 教育人間科学 心理 偏差値:62.5 共通テスト得点率:78%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用84% (378/450)
個別学部日程78% (156/200)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

総合文化政策 偏差値:65.0 共通テスト得点率:86%~88%

【学科】総合文化政策

青山学院大学 総合文化政策 総合文化政策 偏差値:65.0 共通テスト得点率:86%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程65.0
共テ利用88% (352/400)
個別学部A方式86% (172/200)65.0
個別学部B方式87% (131/150)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

文化学系

商・経営学系

社会学系

経済学系

地球社会共生 偏差値:60.0 共通テスト得点率:81%~84%

【学科】地球社会共生

青山学院大学 地球社会共生 地球社会共生 偏差値:60.0 共通テスト得点率:81%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程60.0
共テ利用84% (336/400)
個別学部日程81% (162/200)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

国際関係学系

国際政治経済 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:77%~89%

【学科】国際政治

青山学院大学 国際政治経済 国際政治 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:77%~89%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程65.0
3教科型88% (352/400)
4教科型77% (462/600)
個別学部A方式84% (84/100)62.5
個別学部B方式89% (89/100)65.0

【学科】国際経済

青山学院大学 国際政治経済 国際経済 偏差値:62.5 共通テスト得点率:79%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
3教科型86% (344/400)
4教科型79% (474/600)
個別学部日程82% (82/100)62.5

【学科】国際コミュニケーション

青山学院大学 国際政治経済 国際コミュニケーション 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:84%~89%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用89% (356/400)
個別学部A方式84% (84/100)65.0
個別学部B方式86% (86/100)65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

商・経営学系

語学系

経済学系

法 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:73%~84%

【学科】法

青山学院大学 法 法 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:75%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用84% (294/350)
個別学部A方式75% (150/200)60.0
個別学部B方式82% (164/200)62.5

【学科】ヒューマンライツ

青山学院大学 法 ヒューマンライツ 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:73%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程60.0
共テ利用81% (284/350)
個別学部A方式73% (146/200)60.0
個別学部B方式76% (152/200)62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

国際関係学系

経済 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:79%~80%

【学科】経済

青山学院大学 経済 経済 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:80%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式62.5
個別学部B方式62.5
全学部日程65.0
共テ利用80% (400/500)

【学科】現代経済デザイン

青山学院大学 経済 現代経済デザイン 偏差値:62.5 共通テスト得点率:79%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式62.5
個別学部B方式62.5
全学部日程62.5
共テ利用79% (395/500)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

情報学系

社会学系

国際関係学系

経済学系

経営 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:68%~83%

【学科】経営

青山学院大学 経営 経営 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:68%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用82% (246/300)
個別学部A方式75% (188/250)62.5
個別学部B方式68% (170/250)60.0

【学科】マーケティング

青山学院大学 経営 マーケティング 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:71%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程62.5
共テ利用83% (249/300)
個別学部A方式76% (190/250)60.0
個別学部B方式71% (178/250)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

情報学系

社会学系

経済学系

理工 偏差値:52.5~60.0 共通テスト得点率:68%~80%

【学科】物理科学

青山学院大学 理工 物理科学 偏差値:52.5~57.5 共通テスト得点率:68%~71%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式52.5
全学部日程52.5
共テ利用71% (426/600)
個別学部B方式68% (150/220)57.5

【学科】数理サイエンス

青山学院大学 理工 数理サイエンス 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:70%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式57.5
全学部日程55.0
共テ利用75% (450/600)
個別学部B方式70% (154/220)57.5

【学科】化学・生命科学

青山学院大学 理工 化学・生命科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式55.0
全学部日程57.5
共テ利用80% (480/600)
個別学部B方式72% (158/220)57.5

【学科】電気電子工

青山学院大学 理工 電気電子工 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式55.0
全学部日程55.0
共テ利用77% (462/600)
個別学部B方式73% (161/220)57.5

【学科】機械創造工

青山学院大学 理工 機械創造工 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式55.0
全学部日程57.5
共テ利用74% (444/600)
個別学部B方式74% (163/220)55.0

【学科】経営システム工

青山学院大学 理工 経営システム工 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式55.0
全学部日程57.5
共テ利用77% (385/500)
個別学部B方式73% (161/220)57.5

【学科】情報テクノロジー

青山学院大学 理工 情報テクノロジー 偏差値:60.0 共通テスト得点率:76%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
個別学部A方式60.0
全学部日程60.0
共テ利用76% (380/500)
個別学部B方式80% (176/220)60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

情報学系

商・経営学系

理系

電気・電子・情報工学系

生物工学系

資源・エネルギー系

材料工学系

経営工学系

機械工学系

応用化学系

コミュニティ人間科学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~82%

【学科】コミュニティ人間科学

青山学院大学 コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部日程57.5
共テ利用82% (410/500)
個別学部日程80% (160/200)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会情報 偏差値:57.5~65.0 共通テスト得点率:69%~87%

【学科】社会情報

青山学院大学 社会情報 社会情報 偏差値:57.5~65.0 共通テスト得点率:69%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
全学部A方式60.0
全学部B方式57.5
共テ利用87% (261/300)
個別学部A方式84% (168/200)65.0
個別学部B方式83% (166/200)60.0
個別学部C方式69% (138/200)60.0
個別学部D方式85% (170/200)

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

心理学系

情報学系

商・経営学系

社会学系

経済学系

理系

理学系

電気・電子・情報工学系

経営工学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。

同一都道府県(東京都)の大学

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都