Logo

千葉大学

ちばだいがく

国立
千葉県

千葉大学の学べる学問

法学を学べる学部・学科
法政経学部
政治学を学べる学部・学科
法政経学部
経済学系を学べる学部・学科
法政経学部
社会学を学べる学部・学科
文学部
環境学を学べる学部・学科
園芸学部
人間科学系を学べる学部・学科
文学部
心理学系を学べる学部・学科
文学部
国際関係学を学べる学部・学科
国際教養学部
初等教育を学べる学部・学科
数学を学べる学部・学科
物理学を学べる学部・学科
理学部
生物学を学べる学部・学科
理学部
化学を学べる学部・学科
理学部
地学・地球科学を学べる学部・学科
理学系その他を学べる学部・学科
機械工学系を学べる学部・学科
建築学を学べる学部・学科
環境工学を学べる学部・学科
応用化学系を学べる学部・学科
資源・エネルギー系を学べる学部・学科
デザイン工学系を学べる学部・学科
農・水産系その他を学べる学部・学科
園芸学部
医学を学べる学部・学科
医学部
薬学を学べる学部・学科
看護・保健衛生学を学べる学部・学科
看護学部
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(千葉県)の大学

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県