Logo

東京国際大学

私立
埼玉県

東京国際大学の学べる学問

政治学を学べる学部・学科
国際関係学部
商学を学べる学部・学科
商学部
経営学を学べる学部・学科
商学部
経営情報学を学べる学部・学科
商学部
商・経営学系その他を学べる学部・学科
観光学を学べる学部・学科
社会学系その他を学べる学部・学科
国際関係学部
福祉系を学べる学部・学科
人間社会学部
人間科学系を学べる学部・学科
コミュニケーション学を学べる学部・学科
言語コミュニケーション学部
国際関係学部
心理学系を学べる学部・学科
人間社会学部
英米語を学べる学部・学科
言語コミュニケーション学部
国際関係学を学べる学部・学科
国際関係学部
中等教育を学べる学部・学科
言語コミュニケーション学部
初等教育を学べる学部・学科
言語コミュニケーション学部
医療・保健衛生系その他を学べる学部・学科
医療健康学部
体育・健康科学系を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(埼玉県)の大学

東京都 | 埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
東京都 | 埼玉県
千葉県 | 埼玉県 | 東京都
埼玉県 | 東京都
埼玉県 | 東京都
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
埼玉県 | 千葉県 | 静岡県
東京都 | 埼玉県 | 群馬県
埼玉県
東京都 | 埼玉県
埼玉県 | 東京都
埼玉県 | 東京都
東京都 | 埼玉県
埼玉県 | 神奈川県 | 東京都
東京都 | 埼玉県
千葉県 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県