Logo

札幌国際大学

さっぽろこくさいだいがく

私立
北海道

札幌国際大学の学べる学問

経済学系を学べる学部・学科
スポーツ人間学部
商学を学べる学部・学科
スポーツ人間学部
経営学を学べる学部・学科
スポーツ人間学部
観光学を学べる学部・学科
社会学系その他を学べる学部・学科
福祉系を学べる学部・学科
史学・地理学系を学べる学部・学科
人文学部
文化学系を学べる学部・学科
人文学部
英米語を学べる学部・学科
人文学部
語学系その他を学べる学部・学科
国際関係学を学べる学部・学科
人文学部
国際文化学を学べる学部・学科
人文学部
教育学を学べる学部・学科
スポーツ人間学部
幼児教育を学べる学部・学科
保育を学べる学部・学科
教育系その他を学べる学部・学科
スポーツ人間学部
体育・健康科学系を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(北海道)の大学

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道